Súbory - N

NELLY Púchov

Tanečný súbor Nelly založila v CVČ Včielka Janka Jakubíková a jej nadšenou pokračovateľkou je Ľudka Bučková-Kvaššayová. Pracuje veľmi úspešne. Dievčatá vyhrali už množstvo súťaží, poličku zdobí množstvo pohárov. V školskom roku 2013/2014 je súbor rozdelený podľa veku na viaceré skupiny, ktoré...

Mažoretky NICOL Turzovka

vedúca súboru: Ľ. Bajáková web: www.nicolturzovka.eu