BAZÁR * BAZÁR * BAZÁR * BAZÁR * BAZÁR * BAZÁR * BAZÁR

 

Ak máte nepotrebné kostýmy, paličky, pompóny, čokoľvek, čo by sa možno zišlo niekomu inému, pošlite nám emailom svoj inzerát.

Uveďte v ňom potrebné informácie (cena, kontakt, ...) a priložte fotografiu.