Mažoretky NICOL Turzovka

vedúca súboru: Ľ. Bajáková

web: www.nicolturzovka.eu