NELLY Púchov

NELLY Púchov

Tanečný súbor Nelly založila v CVČ Včielka Janka Jakubíková a jej nadšenou pokračovateľkou je Ľudka Bučková-Kvaššayová. Pracuje veľmi úspešne. Dievčatá vyhrali už množstvo súťaží, poličku zdobí množstvo pohárov. V školskom roku 2013/2014 je súbor rozdelený podľa veku na viaceré skupiny, ktoré vedú externistky a interná zamestnankyňa Bc. Monika Belianská. Info nájdete aj na www.cvcvcielka.sk v baneri Tanečný súbor Nelly.

 

 
Tanečníčky zo súboru Nelly z CVČ Včielka v Púchove sú nielen majstri Európy, ale i majstri sveta
 
Po úžasných úspechoch na Majstrovstvách Slovenska sa naše mažoretky zúčastnili Majstrovstiev 
 
Európy v chorvátskom meste Poreč v dňoch 28. 8. – 31. 8. 2014, kde sa tento rok prvýkrát v histórii 
 
konali zároveň i Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe. Zúčastnilo sa ich 14 krajín z celého sveta, 
 
odtancovaných bolo viac ako 700 choreografií. Tancovalo viac ako 3000 dievčat. Naše dievčatá boli 
 
skvelé a výsledky hovoria za všetko. Získali sme 5 x zlato, 2 x striebro a 2 x bronz, všetky formácie 
 
sa v rámci kategórie pom-pom umiestnili do šiesteho miesta na európskej i svetovej úrovni. To len 
 
dokazuje, že naše dievčatá patria nielen k európskej, ale odteraz i svetovej špičke. Veľké ďakujem 
 
patrí všetkým dievčatám, ktoré po celé roky na sebe tvrdo pracujú, trénerke a zároveň vedúcej 
 
súboru Nelly - Ľudke Bučkovej-Kvaššayovej, ktorá napriek tomu, že je v súčasnosti na materskej 
 
dovolenke, všetok svoj voľný čas venovala nácvikom choreografií. Ďalej patrí poďakovanie trénerkám 
 
Táni Brozákovej, Nike Staňovej, Aďke Brozákovej, Aďke Rosinovej, Dominike Ladeckej, Veronike 
 
Gašpárkovej, Simonke Moškovej a Monike Belianskej za systematickú prácu na choreografiách počas 
 
celého školského roka. Tiež ďakujem všetkým rodičom, ktorí s nami tieto úžasné chvíle prežívali 
 
a pomáhali, zamestnancom CVČ Včielka a tiež tým, ktorí nás finančne podporili – Firma DIA BRUNAR, 
 
CONTINENTAL MATADOR RUBBER, Ing. Milan Panáček, rod. Ladecká, rod. Karasová, janka Halasová, 
 
fotograf ujo Škulec a Mesto Púchov.
 
 
Naše umiestnenia:
 
Kategória POM – POM:
 
1. miesto – Majster Európy, Majster sveta – sólo kadet – Romanka Halušková
 
1. miesto – Majster Európy, Majster sveta – trio senior – Hela Rosinová, Nika Halasová, Aďa Rosinová
 
1. miesto – Majster Európy, Majster sveta – miniformácia senior – Hela Rosinová, Aďa Rosinová, 
 
 Veronika Gašpárková, Petra Karasová, Denisa Václavíková, Natália Bašková, Nika 
 
 Janíčková
 
1. miesto – Majster Európy, majster sveta – veľká formácia senior – N. Bašková, M. Bibzová, N. 
 
 Staňová, D. Ladecká, A. Brozáková, M. Bujdáková, L. Dvorská, R. Fedorová, V. 
 
 Gašpárková, S. Halasová, L. Slemenská, P. Karasová, N. Janíčková, H. Rosinová, D. 
 
 Slováková, D. Václavíková, T. Bergerová, D. Šištíková, S. Mošková, D. Vraníková, S. 
 
 Slemenská, N. Halasová, E. Struhárová, S. Halasová, A. Fujeríková
 
1. miesto – veľká formácia MIX senior - N. Bašková, M. Bibzová, N. Staňová, D. Ladecká, A. Brozáková, 
 
 M. Bujdáková, L. Dvorská, V. Gašpárková, A. Rosinová, , L. Slemenská, P. Karasová, N. 
 
 Janíčková, H. Rosinová, D. Slováková, D. Václavíková, T. Bergerová, D. Šištíková, S. 
 
 Mošková, S. Slemenská, N. Halasová, E. Struhárová
 
2. miesto – I. Vicemajster Európy, I. Vicemajster sveta – trio kadet – Romanka Halušková, Rebeca 
 
 Ondričková, Karin Katunincová
2. miesto –I. Vicemajster Európy, I. Vicemajster sveta – mini formácie junior – V. Ladecká, S. 
 
 Kosáková, S. Halasová, S. Václavíková, S. Lukáčová, D. Myšáková, N. Kutejová 
 
3. miesto – II. Vicemajster Európy, II. Vicemajster sveta - trio junior – S. Kosáková, V. Ladecká, S. 
 
 Václavíková
 
3. miesto – II. Vicemajster Európy, II. Vicemajster sveta - veľká formácia junior – J. Badurová, S. 
 
Halasová, N. Husáriková, P. Kucháriková, S. Kucháriková, V. Ladecká, A. Murínová, K. Murínová, 
 
N. Ondričková, M. Pijaková, Z. Škulcová, S. Václavíková, L. Žabková, S. Juríková, B. Gáliková, N. 
 
Melušová, S. Solíková, S. Lukáčová, D. Myšáková, S. Kosáková, N. kutejová, N. Chovančeková, V. 
 
Vozáriková, G. Paganíková, A. Fujeríková
 
4. miesto – sólo junior – Simona Václavíková
 
4. miesto - sólo senior – Nina Chovančeková
 
4. miesto – mix kadet – S. Hudecová, A. Jancíková, R. Halušková, K. Katunincová, S. Chovancová, T. 
 
Chovancová, L. Panáčková, P. Karlubíková, P. Pilná, G. Mazáková, E. Lutišanová
 
6. miesto – miniformácie kadet – K. katunincová, R. Ondričková, S. Hudecová, E. Geregová, L. 
 
Geregová, V. Satinová 
 
Všetkým gratulujeme a ešte raz ďakujeme za svetové úspechy CVČ Včielka!