Súbory - V

Mažoretky VANESSA Vrbovce

Kontaktné info:   Vedúca súboru : Bc. Dana Marečková   Mažoretky Vanessa Vrbovce ZŠ s MŠ Vrbovce  Hurbanov rad 147 906 06 Vrbovce   e-mail: vanessavrbovce@gmail.com   web: www.vanessavrbovce.estranky.cz