Mažoretky VANESSA Vrbovce

Mažoretky VANESSA Vrbovce

Kontaktné info:

 
Vedúca súboru : Bc. Dana Marečková
 
Mažoretky Vanessa Vrbovce
ZŠ s MŠ Vrbovce 
Hurbanov rad 147
906 06 Vrbovce