Súbory - B

Mažoretky BONA Považská Bystrica

Kontakt:   Elena Martinková Centrum voľného času ABC, ul. Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica, SR email: elllapb@gmail.com, elenapb@zoznam.sk, martinkova@cvcpb.sk, tel. +421 903471398,      +421/042/4260551 web: www.mazoretkybona.webnode.sk