Mažoretky LABI Prešov

Mažoretky LABI Prešov

Vedúca:   Eva Labudová
Trénerka: Nadežda Ivanovičová
Adresa:    Prostejovská 115, Prešov 080 01, Slovensko
tel. +421 905 204 893
email: evalabi@centrum.sk
web: www.mazoretky.estranky.sk