Doplnený kalendár akcií o termíny súťaží :

12.02.2012 18:07

O střevíček z pohádkové Telče

O skleněnou húlku Kyjov

Súťaž o cenu Mažoretiek TAKTIK Sobotište - veľké formácie